Chuyển tới nội dung

Đăng Nhập Mail Công Ty Trên Gmail Bằng Máy Tính

Đăng nhập mail công ty

Khi bạn bước chân vào môi trường doanh nghiệp công ty sẽ cấp cho các bạn tài khoản gmail gồm User Name và Pass. Các bước đăng nhập email công ty trên Gmail hoàn toàn giống với sử dụng tài khoản Gmail miễn phí.

Đăng nhập mail công ty trên máy tính

Để đăng nhập email công ty trên máy tính các bạn thực hện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ để và trang chủ của Gmail để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Đăng nhập Mail Công ty trong gmail
Đăng nhập Mail Công ty trong gmail

Bước 2: Nếu máy tính của bạn có đăng nhập một tài khoản khác các bạn hãy chọn vào “Sử dụng một tài khoản khác”.

Đăng nhập mail công ty
Đăng nhập mail công ty

Bước 3: Nhập vào địa chỉ email mà Admin đã cung cấp cho các bạn.

Đăng nhập Mail công ty
Đăng nhập Mail công ty

Để đảm bảo an toàn cho tài khoản đôi khi Google bắt buộc bạn nhập vào số điện thoại để bắt đầu nhập vào mã xác thức.

Các bạn chỉ cần làm theo các bước.

So sánh sự khác nhau giữa Gmail cá nhân và doanh nghiệp chi tiết.

Đăng nhập mail công ty trên điện thoại

Bước 1: Nhấp vào phần cài đặt trên điện thoại của bạn.

Bước 2: vào phần cài đặt Mail, Danh bạ, Lịch:

Đăng nhập mail công ty trên Iphone
Đăng nhập mail công ty trên Iphone

Bước 3: Chọn Thêm tài khoản:

Bước 4: Chọn tài khoản Khác:

Bước 5: Chọn Thêm Tài khoản Mail:

Bước 6: Thiết lập Tên, địa chỉ mail, mật khẩu đăng nhập của mail, mô tả mail. Sau đó chọn Tiếp:

Đăng nhập mail công ty
Đăng nhập mail công ty

Bước 7: Điền đầy đủ các thông tin như mail server, địa chỉ Gmail, mật khẩu. Sau đó chọn Tiếp:

Bước 8: Chọn các ứng dụng có thể truy cập hộp thư của bạn.

Các bạn chú ý sau khi cài đặt Gmail công ty trên điện thoại các bạn sẽ gởi yêu cầu đến Admin duyệt thiết bị của bạn.

Sau khi đăng nhập thành công, điện thoại của bạn sẽ xuất hiện một hộp thư mới, chính là hộp thư bạn vừa đăng nhập.

Chúc các bạn thành công!

Hữu Đinh

"AI sẽ thay đổi phong cách làm việc của các bạn. Một là chấp nhận nó hai là bị bỏ lại phía sau."

hotline icon