Chuyển tới nội dung

Form đăng ký Microsoft Office 365 | Zoho Workplace cho doanh nghiệp lớn

Đăng ký Microsoft Office 365 | Zoho Workplace
trên 300 người dùng

*Lưu ý: Để đăng ký email, bạn cần sở hữu một tên miền. Tên miền này phải do bạn hoặc tổ chức của bạn quản lý.

Tìm hiểu thêm email doanh nghiệp đám mây của Zoho, Microsoft và Google:

zoho mail logo

Exchange Online Plan 1

1.257.000 VND/Người dùng/Năm
  • Không giới hạn số lượng người dùng
  • Dung lượng email 50GB/người
  • Duyệt email từ Outlook
  • Bảo mật nâng cao cho quản trị viên
Phổ biến

Email tên miền Microsoft an toàn và bảo mật

Sử dụng nền tảng email Outlook quen thuộc dưới sự quản lý của hệ thống Exchange Server nổi tiếng được thiết kế riêng bởi Microsoft

exchange online plan 1