ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ EMAIL ĐÁM MÂY | MM GROUP

*Lưu ý: Để đăng ký dùng thử email, bạn cần sở hữu một tên miền. Tên miền này phải do bạn hoặc tổ chức của bạn quản lý.

* Thời gian đăng ký dùng thử của các gói dịch vụ tương ứng:

  • Zoho Mail – 15 ngày
  • Zoho Workplace – 15 ngày
  • Google Workspace – 30 ngày
 

Tìm hiểu thêm email doanh nghiệp đám mây của Zoho, Microsoft và Google: