Chuyển tới nội dung

Bảng Điều Khiển Dành Cho Quản Trị Viên Google

Quản trị viên

Khi bạn đăng ký một tài khoản Google sẽ cấp cho bạn một tài khoản admin tài khoản này giúp bạn quản trị các thành viên trong doanh nghiệp cũng như cấu hình những tính năng cần thiết giúp vận hành hệ thống dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google nhé.`

1. Quản trị Viên Google

Khi bạn là quản trị viên tài khoản bạn dễ dàng thêm người dùng cũng như cấu hình các thiết bị sử dụng công cụ đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống vận hành một cách tốt nhất.

Quản lý thiết bị

Quản lý thiết bị

2. Quản lý bảo mật dễ dàng

Các tính năng được tích hợp sẵn giúp quản trị viên quản lý dễ dàng. Chỉ cần sử dụng các tính năng có sẵn như  Cloud Identity để quản lý người dùng và thiết lập các tùy chọn bảo mật xác minh 2 bước và khóa bảo mật. Bảo vệ dữ liệu an toàn tổ chức của bạn bằng cách để xuất các phương pháp hay nhất trong trung tâm bảo mật.

Quản lý bảo mật

Quản lý bảo mật

3. Quản lý thiết bị đầu cuối

Google Workspace cho phép bạn sử dụng mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị giúp bạn làm việc đơn giản hiệu quả hơn. Song vấn đề bảo mật vẫn được đảm bảo khi bạn đăng nhập trên một thiết bị khác bạn sẽ gởi yêu cầu đến quản trị viên phê duyệt. Khi mất thiết bị bạn để đảm bảo an toàn dữ liệu quản trị viên có thể tạm dừng hoạt động tài khoản trên thiết bị đó dễ dàng.

quản lý thiết bị

quản lý thiết bị

4. Tính minh bạch về nguồn dữ liệu

Người dùng có thể sử dụng tài nguyên của doanh nghiệp trong khi đang duy chuyển. Khi nhân viên thao tác với dữ liệu admin sẽ hiểu rõ hơn về các hoạt động họ đang thực hiện. Từ đó giúp bạn đưa ra cá tình huống phan đoán cụ thể.

>>Xem thêm: Cách sử dụng email doanh nghiệp chi tiết.

5. Nhiều ứng dụng bên thứ 3

Bạn có thể tích hợp thêm các ứng dụng cho doanh nghiệp của mình như CRM, phần miềm quản lý hợp động, quản lý dự án tất cả chỉ cần đăng nhập một lần sự dụng cho tất cả.

6. Thiết lập thư gởi và nhận cho tài khoản

Đây là tính năng đặt biệt chỉ dành cho admin Google Worksapce bạn có thể Chấp nhận hoặc Từ chối một email được gởi đi từ một tài khoản nào đó. Đây là tính năng tuyệt vời được áp dụng cho nhân viên mới.

Đây là tính năng rất khó kiếm trên các giải pháp email khác không phải là Google Workspace. Nó cho phép tổ chức của bạn kiểm duyệt để Chấp nhận hoặc Từ Chối một email gửi đi hoặc chuyển đến từ một hoặc một nhóm nhân viên nào đó. Là một doanh nghiệp áp dụng chính sách bảo mật từng nội dung được gởi đến khách hàng. Là Admin hoặc đội quản trị có thể thực thi chính sách kiểm duyệt từng nội dung đến khi kỹ năng được hoàn thiện.

Hoặc đội pháp chế của công ty bắt buộc phải xét duyệt để đảm bảo tất cả các thông tin được tuân thủ chính sách pháp lý và bảo mật trước khi chuyển ra hoặc đến người nhận. Đây là một trong những tính năng độc đáo của email công ty.

7. Báo cáo chi tiết rõ ràng

Các hoạt động đáng ngờ để được thông báo về quản trị viên. Tính năng kiểm tra cung cấp một bản ghi các thay đổi để xác minh những gì bạn cần.

Giám sát việc sử dụng Google Workspace của công ty và nhận thông báo về hoạt động đáng ngờ. Tính năng kiểm tra cung cấp cho bạn một bản ghi các thay đổi để bạn có thể xác định chính xác những gì bạn cần.

>>Xem thêm: Email doanh nghiệp tính năng và chi phí chi tiết, an toàn bảo mật email đám mây dung lượng lưu trữ lớn, bộ công cụ làm việc nhóm hiệu quả.

8. Cấp quyền admin cho User tài khoản Google Worksapce

Bước 1: Bạn cần đăng nhập vào Admin console và chọn Admin Roles

Cấp quyền Admin

Cấp quyền Admin

Bước 2: Ô bên trái gồm các quyền.

Cấp quyền admin

Cấp quyền admin

Supper Admin: Là người có quyền cao nhất trong tổ chức của bạn quản lý mọi khía cạnh các tài khoản. Quản trị viên cao cấp cũng có toàn quyền truy cập vào tất cả các lịch sử và chi tiết sự kiện của tất cả người dùng. Sau khi chỉ định vai trò quản trị viên cap cấp bạn cps thể mất đến 24h để có các quyền khả dụng.

User Management Admin: Bạn có thể gán các hành động lên người dùng không phải là quản trị viên:

  • Xem hồ sơ người dùng
  • Tạo và xóa tài khoản người dùng
  • Đổi tên người dùng và mật khẩu.
  • Quản lý các tài khoản cá nhân người dùng.

Bước 3: Chọn quyền admin ban muốn thiêt lập (dựa vào thông tin trên) -> Assign Admins.

Cấp quyền admin

Cấp quyền admin

Bước 4: Nhập địa chỉ email mà bạn muốn cấp quyền Admin vào ô Administrators rồi chọn CONFIRM ASSIGNMENT.

Cấp quyền admin

Cấp quyền admin

Người dùng có thể nhận được quyền trong vài phút hoặc tối đa 24h tùy thuộc vào tốc độ truyền và cấu hình.

Nguồn tham khảo: https://workspace.google.com/intl/vi/products/admin/

Chúc các bạn thành công!

error: Đã vô hiệu chức năng này!