Chuyển tới nội dung

Cách mở quyền chỉnh sửa trên File Google Drive

Đổi quyền chỉnh sửa

Google Drive hiện là một trong những công cụ tuyệt vời giúp mang đến cho các bạn những ứng dụng bổ ích văn phòng. Trong bài viết này MM Group sẽ giúp các bạn mở quyền chỉnh sửa file trên Drive. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Mở quyền chỉnh sửa cho ai có đường liên kết

Bước 1: Nhấp chuột phải vào thư mục hoặc tập tin muốn chia sẻ > Chọn nhận đường liên kết.

Đổi quền chỉnh sửa
Đổi quền chỉnh sửa

Bước 2: Chọn vào phần mở quyền cho Bất kỳ ai có đường liên kết (Người chỉnh sủa, người nhận xét, chỉ xem) > Nhấn Xong.

Đổi quyền chỉnh sửa
Đổi quyền chỉnh sửa

Sau khi bạn chọn Xong tất cả những ai có đường link đều có thể xem hoặc chỉnh sửa tùy theo điều kiện mà bạn cài đặt ban đầu.

>>Xem thêm: Bảng giá Google Workspace chi tiết.

2. Thêm quyền chỉnh sửa cho một số người nhất định

Bước 1: Click chuột phải vào tệp hoặc thư mục > Chọn Chia sẻ.

Đổi quền chỉnh sửa
Đổi quền chỉnh sửa

Bước 2: Nhập vào địa chỉ emai của người mà bạn muốn chia sẻ File > Chọn chia sẻ quyền xem hay Người chỉnh sửa > Chọn Gửi.

Đổi quyền chỉnh sửa
Đổi quyền chỉnh sửa

Ngoài ra còn một số tùy chọn khác cho bạn như quyền xem, Quyền nhận xét, Quyền chỉnh sửa mà bạn có thể chỉ định cho người dùng.

Đổi quyền chỉnh sửa
Đổi quyền chỉnh sửa

>>Xem thêm: Email doanh nghiệp tính năng và chi phí chi tiết, an toàn bảo mật email đám mây dung lượng lưu trữ lớn, bộ công cụ làm việc nhóm hiệu quả.

3. Cách chuyển quyền sở hữu thư mục trên Google Drive

Bước 1: Click chuột phải vào tệp hoặc thư mục > Chọn Chia sẻ.

Đổi quyền chình sửa
Đổi quyền chình sửa

Bước 2: Tại mục email, nhập địa chỉ email mà bạn muốn cấp quyền sở hữu,  bạn click vào tùy chọn Đặt làm chủ sở hữu.

Đổi quyền chỉnh sửa
Đổi quyền chỉnh sửa

Bước 3: Chọn để xác nhận.

Đổi quyền chỉnh sửa
Đổi quyền chỉnh sửa

4. Một số chú ý và câu hỏi tài liệu

  • Trước khi cấp quyền cho người dùng khác hãy tạo một bản lưu file trước để có thể dễ dàng lấy ra sử dụng.
  • Chỉ thực sự cấp quyền cho người dùng khi thật sự cần thiết.
  • Cấp chế độ xem đối với một số tài liệu mang tính chất thông báo.
  • Sử dụng Google bảng tính hoặc Google Biểu mẫu với tài liệu nặng (khuyến khích sử dụng trên máy tính hoặc laptop hơn là điện thoại).

Một số câu hỏi liên quan tài liệu Google

Làm thế nào để cấp quyền mà không có email thông báo?

Trả lời: Sau khi cấp các quyền cần thiết Có một ô Thông báo cho những người này bạn chỉ cần bỏ chọn ô này, người dùng sẽ không nhận email thông báo về các quyền.

Bạn có thể chia sẻ tài liệu đến tối đa bao nhiêu người?

Bạn co thể cấp quyền tối đa 100 người chỉnh sửa, xem và nhận xét. Nếu bạn muốn cấp quyền nhiều người hơn bạn có thể để tài liệu dưới dạng bất kỳ ai nhận được đường liên kết.

Chúc các bạn thành công!

Huu Dinh

error: Đã vô hiệu chức năng này!