Chuyển tới nội dung

KHIẾU NẠI HOẶC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỊCH VỤ

Chúng tôi không cam kết có thể phản hồi tất cả mọi thông tin bạn gửi, nhưng chúng tôi sẽ ghi nhận, xem xét và đánh giá cao ý kiến của bạn. Bộ phận xử lý thông tin của MMGROUP có thể phản hồi qua email sau khi xem xét nội dung của bạn trong vòng 3 – 5 ngày hoặc lâu hơn tùy vào từng trường hợp cụ thể.